Sunday, August 8, 2010 |

Jadual Asas

1 comments:

Unknown said...


Là một người tu luyện không gian ma pháp, Thường Hạo càng phải linh hoạt, cho nên hắn lựa chọn Kim Văn Kiếm xỉ hổ vương ấu thú có thể phi hành, mà Cụ Phong mãng vương tự nhiên đưa cho Mã Lương. Hai người sau khi phát thệ, lập tức ăn ma tinh hạch, hoàn thành khế ước cùng với hai cửu cấp ma thú hạ vị.

Bởi vì là ma pháp sư, bọn họ không cần như Tô Lạp có đặc thù vật phẩm mới có thể gọi về bên người ma thú đồng bọn, chỉ cần mở ra một cái ma phápđồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh trận đơn giản là có thể ra lệnh cho ma thú của mình tùy thời khắc mà xuất hiện. Thông qua triệu hoán đơn giản nhất mà gọi ra.

Kim Văn Kiếm Xỉ hổ vương và Cụ Phong mãng vương tinh hạch mặc dù so với tuyết long báo kém hơn, nhưng cũng khiến cho pháp lực của Thường Hạo và Mã Lương đều tăng lên ba cấp, mặc dù bởi vì phương pháp tu luyện của Đông Long bát tông đặc thù vẫn như cũ là hoàng sắc , nhưng đã đạt tới tương đương trinh độ thanh cấp sơ giai, tiếp nhập tới cấp bậc ma đạo sĩ. Có thể nói, đi tới Cực bắc hoang nguyên lần này, ngoại trừ Tô Lạp cùng với Diệp Âm Trúc còn mấy người kia đều có thu hoạch thật lớn. Nguyệt Minh hoàn thành tâm nguyện của mình, Mã Lương, Thường Hạo cùng Hải Dương đều thu được cửu cấp ma thú, thực lực bản thân đều tăng lên thật lớn.