Wednesday, April 6, 2011 |

Jugular Vein Dalam Al Quran


“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, iaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan terdapat malaikat pengawas yang selalu hadir dekatnya” (Qaaf:16-18)

Pada permulaan ayat, “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia”,menunjukkan tuntutan yang tersirat dalam ungkapan. Seorang pereka tentu sangat mengetahui rahsia rekaan alat itu tetapi dia bukan penciptanya kerana dia bukan menciptakan bahan untuk alat itu. Dia hanya membentuk dan menyusunnya. Lalu, bagaimana dengan zat yang membuat, mengadakan dan yang menciptakan? Sesungguhnya manusia berada di tangan Allah. Maka hakikat, sifat dan kerahsiaannya sangat diketahui oleh Penciptanya Yang Maha Mengetahui dan diketahui pula sumber, asal, keadaan dan tempat kembalinya..“…Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya..” Demikianlah, Dia menjumpai manusia dalam keadaan transparent, tiada suatu tirai pun yang menutupinya. Segala bisikan yang tersembunyi dan dirahsiakan diketahui oleh Allah. Inilah pendahuluan bagi hari perhitungan yang ditolak dan seringkali manusia mengingkarinya.“Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” (Qaaf :16)

Urat leher…. Di mana darahnya mengalir! Urat mengungkapkan dan menggambarkan genggaman penguasaan dan pengawasan oleh Allah. Tatkala manusia merenung hakikat ini, nescaya dirinya gementar dan diselubungi tanda tanya dan perhitungan. Jika makna ungkapan di atas berada di dalam jiwanya, nescaya dia takkan berani melontarkan sepatah kata yang tidak diredhaiNya. Bahkan dia tidak berani untuk menyimpannya dalam hatinya. Satu ungkapan itu sahaja sudah cukup bagi manusia untuk hidup dalam kewaspadaan yang berkesinambungan, kecemasan yang abadi dan sentiasa bermuhasabah. Namun,al-Quran tetap menegaskan adanya pengawasan. Maka tatkala manusia hidup, bergerak, tidur, makan, minum, bercakap-cakap, diam, dia sebenarnya berada di hadapan dua malaikat yang sentiasa mendampinginya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Keduanya menerima setiap perkataaan dan perbuatan, lalu mencatatnya pada saat itu juga.“Iaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diungkapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” (Qaaf:17-18)

Maksud adanya pengawas, bukan adanya nama malaikat iaitu Raqib dan ‘Atid, sebagaimana yang segera difahami sesetengah masyarakat. Kami tidak perlu tahu bagaimana keduanya mencatat amal dan tidak perlu membayangkannya tanpa landasan. Dalam menghadapi masalah yang ghaib seperti ini, sikap kita ialah menerimanya sebagaimana adanya dan mempercayai maknanya, tanpa meneliti prosesnya kerana pengetahuan tentang proses itu tidak berguna sedikit pun bagi kita, apalagi jika proses itu berada di luar pengalaman dan jangkauan pengetahuan kita.

Kita mengetahui dalam batas pengetahuan kita sebagai manusia .Jadi tidak perlu bagi kita memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Cukuplah kita berada di bawah naungan hakikat yang diterangkan di atas. Cukup dengan kita mengetahui dan menyedari bahawa setiap perbuatan atau perkataan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat untuk ditempatkan dalam lembaran perhitungan kita di hadapan Allah. Itulah suatu kebenaran, walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya. Kebenaran itu tampil dalam aspek tertentu yang tidak dapat dielakkan. Hal ini diinformasikan Allah kepada kita agar kita menghitungnya, bukan supaya kita mengerahkan upaya secara sia-sia . Imam Ahmad mengatakan bahwa Abu Mu’awiyah menceritakan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah al-Laitsi, dari ayahnya, dari kakaknya (‘Alqamah), dari Bilal ibnul Harits al-Muzani r.a bahawa Rasulullah bersabda,“Seseorang melontarkan perkataan yang diredhoi Allah. Dia tidak mengira sejauh mana dampaknya perkataan itu. Allah mencatat keredhoan baginya hingga hari kiamat lantaran perkataannya. Adapun yang lain melontarkan perkataan yang dimurkai Allah, sedang dia tidak mengira sejauh mana dampaknya. Maka Allah mencatat kemurkaan baginya lantaran perkataan itu hingga dia menemuiNya.”

‘Alqamah berkata “Betapa banyak perkataan yang kuhentikan lantaran hadis Bilal Ibnul-Harits tersebut”. Diriwayakan dari Imam Ahmad bahawa dia tengah menghadapi sakaratul maut dengan merintih. Dia mendengar bahawa rintihannya itu dicatat. Kerana itu diapun diam hingga ruhnya berpisah. Semoga Allah meredhoinya… Orang yang memanfaatkan Al-Quran, aneka pengarahan Rasulullah dan pelbagai hakikat Al-Quran, maka inilah sabil (jalan) mereka iaitu mengetahui dan merasai apa yang mereka ketahui

Dipetik dan diolah dari tafsir fi Zilalil Quran.

dari:http://thezikr.perubatan.org/v1/?p=19

0 comments: