Monday, May 16, 2011 |

Akhlak AL-Quran.Surah Luqman. ayat 12-19

Tafsir

ayat 12. Dan sesungguhnya, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, "bersyukurlah kepada ALLAH! Dan barang siapa bersyukur (kepada ALLAH), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya ALLAH Mahakaya, Maha Terpuji."

ayat 13.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan ALLAH, sesungguhnya mempersekutukan (ALLAH) adalah benar-benar kezaliman yang besar."


ayat 14.
Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

ayat 15
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.


ayat 16.
(Luqman berkata), "Wahai anakku! Sungguh jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu, atau dilangit atau di bumi, niscaya ALLAH akan memberinya (balasan). Sesungguhnya ALLAH Mahahalus, Mahateliti.

ayat 17.
Wahai anakku! laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

ayat 18
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan dibumi dengan angkuh. Sungguh, ALLAH tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

ayat 19.
Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai."
buat sahabat-sahabat, sebelum melihat kebangkitan islam. marilah kita sama-sama perbaiki akhlak kita. Moga sentiasa didalam rahmatNYA.